پشتیبانی : 88934003-021 | داخلی 115 و 116 را شماره گیری کنید

You will see the Green button next to the app if it is accessing your camera. Now, you can see the list of apps under the Let apps access your camera section. You can disallow the camera access for apps by toggling the button next to the app. From there, you need to scroll down […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه